Hva vi ikke vil snakke om i dagens Norge: TABU ?

Jeg spurte i mitt forrige innlegg (Vold i hjemmet og Sum 41) om hva dere synes er tabu i vårt lille Norge idag. Jeg fikk noen svar, og vi kom fram til at en av tingene som er åpenbart tabu idag, er Hijab. Da selfølgelig fordi hijaben er et religiøst symbol i Islam, et hodeplagg brukt av Muslimske kvinner.
Wikipedia, som er klar på at denne artikkelen ikke er tilstrekkelig, sier:

"Hijab eller hidsjab (حجاب) er arabisk for substantivet «dekke», basert på rotordet حجب. I islamsk lovfortolkning og vestlig islamforskning blir hijab brukt i ulike sammenhenger knyttet til dygd og moral, ikke minst i forholdet mellom kvinner og menn og særlig i forhold til påkledning. Islam stiller krav både til kvinner og menns påkledning, men i dagligtale brukes hijab som regel om skaut båret av muslimske kvinner."

Johanne skriver i sin kommentar:
 07.jun.2009 kl.12:06 "heha, innlegget ditt fikk meg til å le. Det er kjempesynd at relgiøse/personlige ting som hijab er tabubelagt. Det første som kom opp i hodet mitt er at hijab på ingen måte er et tabubelagt tema, grunnet at jeg har bodd i Oslo nesten hele livet mitt og er vant til at hijab er en helt naturlig del i hverdagen for så mange nordmenn. Men når jeg tenkte meg litt om så fant jeg ut at det er jo helt rett at det er tabu. Tenk å ville gå imot familiens ønsker å nekte å bruke hijaben? - uansett, gidder ikke å skrive en hel roman om dette, men videre så kan jeg si de tingene jeg tror er de mest tabubelagte i samfunnet vårt i dag:
? Fattigdom i vårt rike land
? Voldtekt
? Psykiske problemer / selvmord

Johanne - www.tiddelibom.blogg.no"

Jeg svarte da, i min kommentar:
"07.jun.2009 kl.14:40
 ja :)
Fattigdom, e jo selv om vi har en "høy" fattigdomsgrense her i lille Norge, er det mange som lever under den, og ingen tenker over det.
Det er ingen lovbefestet regel at kristne skal ha lov til å gå med korssmykker, men det er det mange som gjør uten at f.eks. muslimer, hinduer, ateister eller Jehovas vitner protesterer? En Hijab er like naturlig fo noen som det er for deg og meg og se bra ut på håret før vi forlater huset om morningen !"

Videre mener jeg at om bare disse byråkratene som satte det at Muslimske kvinner skulle ha rett til å bruke hijab på jobb som politibetjent, gjorde dette til et betent tema.
Frp mener vi er inne i en "Snikislamifisering" av Norge, men det vil jo være helt naturlig at et land som Norge som tar imot flyktninger og Asylsøkere skal tilpasse seg våre nye landsmenns levesett?
Jeg synes Den Norske Regjering kunne vært mere åpne, i motsetning til å være standard norsk å tenke tragisk norsk og janteloven:
Janteloven
fra Wikipedia, den frie encyklopedi:
 Janteloven er en tekst, ikke offisielt en lov, som ble forfattet av Aksel Sandemose i 1933, og ble først presentert i verket En flyktning krysser sitt spor. Denne teksten gir et godt bilde av «menneskenes iboende ondskap og evne til å trykke hverandre ned», som Sandemose mente var medfødt.
Janteloven lyder slik:
 1. Du skal ikke tro at du er noe.
2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
5. Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
6. Du skal ikke tro du er mere enn oss.
7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
8. Du skal ikke le av oss.
9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Senere i boken la han også til et 11. bud: Du tror kanskje ikke at jeg vet noe om deg?

Vi sier at i Norge er vi stolte av hvem vi er, og vi ønsker andre velkommen, men jeg sier:
"Dette er bullshit ! Vi er redde for å dele det vi har, og vi nekter å la oss lure til å tro at vi er noe dårligere enn noen andre vi skulle invitere inn i vårt land."
Så, er vi fordomsfulle? De fleste av oss er vel det. Jeg mener vi ikke kan noe for dette, som jeg nevnte i Introduksjonen er vi ikke veldig høffelige, og vi er ikke de mest respektfulle som er...

#1 på Johannes liste:

Fattigdom.

fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

Fattigdom kan defineres som:
? Mangelen av muligheter til å leve et liv som tilsvarer bestemte minimale krav. Disse kravene kan være svært forskjellige avhengig av tid og sted.
 ? Begrepet fattigdom brukes ikke kun om enkeltpersoner eller grupper av mennesker, men også stater, land og adminitrative enheter.

Vi kan også se fattigdom i flere sammenhenger. Vi har den økonomiske fattigdommen; med det menes det å lide materiell nød, altså med mangel på penger, materielle goder og ressurser. Vi har også den sosiale fattigdom; det vil si å være sosialt ekskludert, men samtidig avhengig av samfunnet for å føre et liv slik samfunnet forventer. Samfunnet kan for eksempel forvente at vi skal delta i samfunnslivet og etablere familie.
 
? Når man lever i fattigdom har en ikke mulighet for å bestemme over egen livssituasjon.

Jeg fant ikke særlig mye om fattigdomsgrensen i Norge, men den ligger på en årlig inntekt på rundt 90000. Mange lever under dette, men det er da ikke alle disse som anser seg selv som fattige?
 
I en artikkel jeg fant på Google, står det at dagens studentstøtte er på 80000 kr. i året.
Dette er under grensen for fattigdom, men vi vet jo at studentlivet er tegnet rundt en standard på billig mat, og enkle kår. Når jeg skal studere, kommer jeg også til å leve som en student, på tilbudsmat og frossenpizza.

Men tilbake til dagens tema: Er fattigdom tabu i Norge idag?
Ja, det synes jeg.
Ungdommen kan kansje si: ååh, jeg eeer så fattig!, men dette trenger jo ikke bety annet enn at de bruker opp lommepengene sine for fort.
Vi liker ikke å snakke om hvorvidt vi tjener mer eller mindre enn så så mye, og folk som lever på under 90000 (jeg tar dette som utgangspunkt) liker ikke å snakke om sine lave kår.
Når man sier at Norge er et rikt land basert på BNP (Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål på et lands samlede produksjon av varer og tjenester og brukes gjerne som en indikator på velstandsutviklingen),
og at her lever vi godt. det er kansje derfor det er et tabu at vi faktisk har over 400000 definerte fattige her i landet? Sikkert, men jeg er ingen sikker kilde, og det er heller ikke google.
 
#2 på Johannes liste:

Voldtekt
fra Wikipedia, den frie encyklopedi:
I Norge

Ifølge den norske straffelovens § 192 blir voldtekt definert slik:

  • det å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd
  • det å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen
  • det å ved vold eller ved truende atferd få noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv.

Ingen vil snakke om voldtekt, og det er utbredt. Voldtekt er viktig å snakke om, og å fortelle  til noen, og å anmelde forholdet til politiet for straffeforfølgelse.
Her i lille Norge nekter vi for at folk voldtar, men det er et faktum at det gjør de.

Her har jeg funnet en statistikk på antall oppløste voldsektssaker
- fra år 2000 ja, men den snakker  for seg selv:

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at i Norge i 2000 ble bare 19 prosent av 555 anmeldte voldtekter oppklart av politiet.
Det er halvparten så høy oppklaringsprosent som gjennomsnittet for anmeldelser totalt:
politiet oppklarer fire av ti anmeldte saker. Ser man på samtlige anmeldte sedelighetsforbrytelser er tallet bedre enn for voldtekt, her ble 44 prosent av alle anmeldte saker i 2000 oppklart. Vårt naboland Sverige kan skilte med dobbelt så mange oppklaringer. Av 2104 anmeldelser av voldtekt og grov voldtekt i 1999, ble 38 prosent, altså dobbelt så mange som i Norge, oppklart.
Den danske statistikken viser 477 anmeldelser av «voldtekt og lignende» i 1999, og der endte 59,1 prosent med siktelse. Enda bedre tall kommer fra det tyske Bundeskriminalamt, som oppklarer åtte av ti anmeldelser av voldtekt og andre påtvungne seksuelle handlinger. Tysk politi har bedret sin statistikk fra 70 prosent oppklaring i 1993 til 79 prosent i 2000. I Norge er trenden motsatt; i 1994 oppklarte politiet 29 prosent av alle anmeldte voldtekter, i 2000 var tallet nede i 19.

Dramatiske tall? ja. vi slet, og jeg kan ikke si med sikkerhet om det har bedret seg, så jeg bare håper.
Man mener at voldtekt ikke skal snakkes om? Jo, sier jeg. Det skal det. disse forskrudde svinene som mener 50 prosent av kvinner faktisk oppmuntrer til voldtekt med å smile, og å flørte, er villige til å finne på hva som helst for å rettferdiggjøre den sjuke oppførselen deres.
"Æ BI KVALM A DI HERRE HÆSTKUKAN!!!!" (min normale dialekt).#3 på Johannes liste:
 Selvmord og psykiske problemer.
 
Mange sliter, og mange tar det de mener er den "enkle utveien", nemlig at de tar sitt eget liv.
Selvmord er tabu. Helt riktig, men hvorfor? Er ikke slikt veldig viktig å prate om, så man kan hjelpe hverandre og vite hvordan man skal forebygge noe slikt? Man kan ta  lykkepiller, men hjelper dette?
Psykiske problemer kan man da få av så mangt.
Det kan være sosial ekskludering jeg også nevnte under fattigdom, og det kan være sexpress, press på skolen, eller  fra venner i form av gruppepress.
Janteloven er noe som kan få alle og enhver til å få psykiske problemer, og å føle seg utstøtt i et lite samfunn.

Selvmord:
fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

Selvmord, også kalt selvdrap, frivillig død, villet egenskade, suicid og suicidium,
er det å ta livet av seg selv. Selvmord er en aktiv, villet handling som fører til døden for den som utfører det. Ifølge Verdens Helseorganisasjon skjer det til sammen rundt 870 000 selvmord i verden hvert år. I Norge er tallet rundt 500. De vanligste selvmordsmetodene er medikamenter og hengning. Forskning viser at risikofaktorer for selvmord er tidligere selvmordsforsøk og psykiske lidelser som for eksempel depresjon, men også at det å være enslig, mann og bo i en storby kan øke faren for selvmord.

Temaet er fremdeles sterkt tabubelagt, men god informasjon om hvordan en kan forebygge selvmord, antas å hindre nye tragedier.

Snakk med de du bryr deg om, la de vite at du er der for vedkommende, og at du er en de kan stole på.
på denne måten kan det hende vennen din kommer til deg med problemene sine isteden for å fortelle dem til tauet han har tenkt å hange seg med i takvifta på rommet sitt.
SJØLMORD E EGOISTISK, DU
 DOMPA ALT DU IKKE FANT UT AV PÅ FAMILIE Å VENNA ISTEDE!


Takk Til Johanne Veiteberg som satte meg igang her.

Jeg håper du som leser likte innlegget, om du har noe å tilføye eller snakke om, kommenter og diskuter !
Jeg hadde med noen objektive kilder for at du ikke bare skulle bli foret med mine meninger og tanker.

Jeg heter Herman Thamdrup Lund, og det var dagens inlegg med ønsker om en fin uke til alle lesere og medmennesker.
Tips gjerne vennene dine om bloggen min, jeg blir gla for hjelp med det.

Til neste gang: Vi blogges folkens, ha en flott kveld !

10 kommentarer

Victoria Finstad

07.jun.2009 kl.19:01

Jeg syns hijab er en negativ ting, fordi den symboliserer kninneundertrykkelse! Det er mitt standpunk i forhold til den saken. Jeg mener at kvinner skal få blomstre som den de er, ikke å dekke seg til fordi de ikke får lov til å vise hud og hår. Hva er mest tiltrekkende:
en jente som ikke er redd for å vise seg selv, og som kler seg flott (ikke vulgært, selvfølgelig) eller en jente som er helt dekket til?

Herman T. Lund

07.jun.2009 kl.19:12

ikke det jeg mener heller, men som jeg skriver er dette et religiøst hodeplagg, og de Aller fleste muslimske kvinner velger å gå med det.
Jeg mener ikke å snakke hverken positivt eller negativt om dette, jeg informerer, og synes det er feil at vi skal undertrykke Islams (undertrykkelse) religiøse symboler.

Selfølgelig vil jeg som enhver annen si at en jente som kler seg fint og har lov til å vise hud å blomstre(igjen, ikke vulgært) vil være mer attraktivt enn en som er dekket til med f.eks. en burka.

Victoria Finstad

07.jun.2009 kl.19:16

Enig med siste avsnittet ditt, som jeg jo har vist i min forrige kommentar. Jeg vet at de aller fleste muslimske jenter velger å gå med det, men hvorfor det? Jo, fordi de har vokst opp med det i alle år. Bestemora til bestemora til bestemora gikk det det, og alle har gått med den siden.

Ei jente på skola er muslim, og går med hijab hver dag. Jeg har sett henne en gang uten, og herreguuuud så pen hun var. Dét lange svarte bølgete håret, kunne helt sikkert nådd henne ned til knærne! Hun har virkelig et vakkert hår, men blir tvunget til å gå med det, kanskje fordi det er tradisjon, kanskje fordi foreldrene sier det. Jeg hadde hvertfall syntes at det hadde vært deilig å gå uten, om jeg hadde gjort det et helt liv.

Men så klart, de kjenner jo ikke til et liv uten hijab. Det er jo også et symbol på hva familien tror på. Men på tross av alle disse punktene skulle jeg ha brent alle jordens hijaber.

Herman T. Lund

07.jun.2009 kl.19:24

Mhm, veldig enig med avsnitt #2, de vet ikke annet, og blir kansje tvunget til å gå med det.
De fleste går altså med det frivillig fordi de er sterke i troen på sitt Islam.
Men jeg er skeptisk til at selv om det er frivillig, ville de nektet å følge ditt eksempel å brenne verdens hijaber: )
Vi som ikke kjenner et liv med hijab skulle kansje prøvd det for å sette oss inn i dette, kansje det er litt befriende å kunne skjule seg bak silke på den måten, på samme måte som du og jeg syns det er deilig å føle vinden mot ansiktet, og bli gjenkjent på ansiktet vårt, og ikke bare øynene. og Med befriende å få skjule seg, mener jeg, kansje det er fin å kunne gjemme seg bort litt, å slippe å stresse med sminke(som sikkert også er imot den relegionen) og kvisefjerner, og om du ikke er overbegeistra for å vise deg fram for guttene som stirrer, kan det jo være fint, ikkesant?
Sier ikke at dette er vel dokumentert, men du må da skjønne hva jeg mener?

Victoria Finstad

07.jun.2009 kl.19:46

Pff. Eneste som ville vært bra med hijab er at da hadde jeg sluppet å være flau om jeg gikk på skolen med en dårlig hårdag. Og såklart nrå det er vind ute og alt håret mitt blåser og setter seg fast i lipglossen.

Jeg skjønner hva du prøver å si, og det er jo litt fornuft i det. Men jeg er imot hijab uansett hva folk sier. Hvertfall i det norske politiet!

Herman T. Lund

07.jun.2009 kl.20:18

Vel, ja. er enig :)
Burde ikke da også religiøse smykker som kors og davidstjerner vært forbudt? bare spør alstå ;)

dorthe

07.jun.2009 kl.20:39

Jeg er i mot Hijab. Har ikke satt meg ordentlig inn i hele saken, men sånn som jeg ser på saken, så er jeg veldig enig i det Victoria sier her oppe. Hijab symboliserer kvinneundertrykkelse! De får ikke vise fram hud, hår eller noe som kan friste mannfolk. Mennene får gå fritt, uten og måtte slite seg gjennom dager med silke rundt håret og varme klær som gjør det umulig for kvinnene å vise noen form for hud. Dette er urettferdig ovenfor de mange kvinnene som må dette. At det kunne vært deilig og skjult bort håret sitt noen ganger, er så langt fra poenget som du kommer. Hvis du hadde en dårlig hårdag kunne du tatt på deg en lue, ikke sant? Det har ingenting og si for muslimske kvinner om de vil gå med Hijab eller ikke, fordi de blir nødt til og gå med det helt fra de har fått sin første menstruasjon og resten av livet. OG SOM SVAR PÅ DEN SISTE KOMMENTAREN DIN: Nei! Smykker, kors, davidstjerner o.l har ingenting med Hijab og gjøre! Dette er et plagg kvinnene MÅ gå med, de har ikke noe valg. Kristendommen viser at du har den friheten til og gjøre det meste du vil, og du blir ikke påtvunget å bruke noe som helst.

Herman T. Lund

09.jun.2009 kl.10:36

men så e d jo saken den at islam og kristendommen e to helt forskjellige ting, og det er derfor de nevnte har sine egne tilhengere, og ikke hverandres

dorthelieee

11.jun.2009 kl.00:00

nei, men hvor kommer da "Burde ikke da også religiøse smykker som kors og davidstjerner vært forbudt? bare spør alstå ;)" fra?

Herman T. Lund

11.jun.2009 kl.00:22

det går jo litt under kategorien av religiøse saker.. men innser jo nu at d ikke e d samme ; p
Vi blir ikke tvunget av vår religion til å gå med smykker og gjenstander slik som muslimske kvinner blir tvunget til å gå med hijab..
jeg beklager dette usaklige svaret :)

Skriv en ny kommentar

Herman T. Lund

Herman T. Lund

16, Bodø

Herman Thamdrup Lund, glagutt fra utafor bodø en plass, sosial og utadvendt, elsker å bli kjent med nye mennesker! Legg gjerne igjen link til din blogg, digger å lese blogger å kommentere saklig. Jeg har ikke sluttet å blogge, men tar meg en logisk pause fra det å legge ut ting og å skrive om ting som har med meg å gjøre. Det kan gjerne være jeg skriver om noe med et tema.

Kategorier

Arkiv

hits